Giờ tư vấn các dị tật trên khuôn mặt

Từ tháng 4 năm 2024, sẽ có giờ tư vấn thường xuyên tại bệnh viện phục hồi chức năng (ghi tên chính xác) về các dị tật trên khuôn mặt, đặc biệt là môi, sứt môi, hở hàm ếch và các vấn đề liên quan như rối loạn ngôn ngữ, răng mọc sai vị trí và khiếm thính.

Giờ tư vấn diễn ra hai lần một tháng, luôn vào Thứ Ba của tuần đầu tiên và tuần thứ 3 trong tháng, từ 3 giờ chiều đến 5 giờ chiều. Cần đăng ký trước qua điện thoại tại:

ĐT Chị Trang: 0935868336

Không có chi phí. Giờ tư vấn cho phép đăng ký các hoạt động do DEVIEMED thực hiện hai lần một năm.

Nhiệm vụ tiếp theo được lên kế hoạch từ ngày 7 tháng 9 năm 2024 đến ngày 20 tháng 9 năm 2024. Trong thời gian này. ngũ y tế Đức - Việt có mặt và hoạt động tại bệnh viện phục hồi chức năng.

Trong giờ tư vấn, bệnh nhân bị xáo trộn vị trí răng do sứt môi, hở hàm ếch cũng được chuyển đến bác sĩ chỉnh nha và bệnh nhân bị rối loạn ngôn ngữ được chuyển đến bác sĩ trị liệu ngôn ngữ.

Bệnh nhân cũng có thể đến tư vấn sau phẫu thuật để được chăm sóc theo dõi.